Пріоритетним напрямком лісокористування є головне користування та проміжне користування, пов’язане з вирубкою дерев.

Рубки головного користування – проводяться з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубки догляду за лісом, що спрямовані для забезпечення кращих умов зростання головних порід у насадженнях, на підвищення стійкості насаджень до дії негативних факторів, санітарні рубки, ландшафтні, рубки переформування, реконструктивні та інші рубки, не пов’язані з веденням лісового господарства.

Рубки догляду проводяться шляхом періодичного  вирубування дерев,  подальше  збереження  яких  у складі насаджень недоцільне,згідно  з  технологічними  картками  на  ділянках   з   попередньо підготовленою   мережею   технологічних   коридорів (трелювальних волоків) та доріг для пересування транспорту тощо. Санітарні   рубки   спрямовуються   на   оздоровлення  та посилення біологічної стійкості лісів, запобігання їх захворюванню і пошкодженню. Так, ДП «Шосткинське лісове господарство»  у 2020 році було заготовлено 91769 м3 , в тому числі від рубок догляду – 42849м3. Всі рубки проводяться згідно матеріалів лісовпорядкування та проведених лісопатологічних обстежень. Право на рубку дає лісорубний квиток, який виписується згідно чинного законодавства. На підприємстві ведеться електронний облік деревини з обов’язковим чіпуванням.