Пріоритетним напрямком лісокористування є головне користування та проміжне користування, пов’язане з вирубкою дерев.

Рубки головного користування – проводяться з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубки догляду за лісом, що спрямовані для забезпечення кращих умов зростання головних порід у насадженнях, на підвищення стійкості насаджень до дії негативних факторів, санітарні рубки, ландшафтні, рубки переформування, реконструктивні та інші рубки, не пов’язані з веденням лісового господарства.

Рубки догляду проводяться шляхом періодичного  вирубування дерев,  подальше  збереження  яких  у складі насаджень недоцільне,згідно  з  технологічними  картками  на  ділянках   з   попередньо підготовленою   мережею   технологічних   коридорів (трелювальних волоків) та доріг для пересування транспорту тощо.               Санітарні   рубки   спрямовуються   на   оздоровлення  та посилення біологічної стійкості лісів, запобігання їх захворюванню і пошкодженню.               Так, ДП «Шосткинське лісове господарство» з початку 2018 року було заготовлено 77774 м3, в тому числі на рубках догляду заготовлено 40666 м3. Всі рубки проводяться згідно матеріалів лісовпорядкування та проведених лісопатологічних обстежень. Право на рубку дає лісорубний квиток, який виписується згідно чинного законодавства. На підприємстві ведеться електронний облік деревини з обов’язковим чіпуванням.